Ekonomisk Rådgivning2018-12-13T14:14:26+01:00

Ekonomisk Rådgivning – en strategisk resurs

Revisor i Halmstad, vi hjälper dig med ekonomisk rådgivning

I rollen som rådgivningskonsult är vi en resurs i ert arbete och ett bollplank i strategiska frågor, vi kan ekonomisk rådgivning.

Vi har erfarenhet från arbete med kunder från många olika branscher, i alla storlekar och faser. Eftersom vi själva är egenföretagare är vi väl bekanta med frågorna och valen du ställs inför i din vardag.

 

Vi ger gärna råd!
Genom åren har vi fått inblick i de flesta situationer som en företagare kan hamna i. Det är erfarenheter som vi vill dela med oss av och som vi tror är värdefulla för dig och din företags utveckling. Det lönar sig att dra nytta av vår erfarenhet och vår breda kompetens.

Hur kan vi hjälpa dig?
Fyll i din e-mail så återkommer vi snarast.

 • Affärsutveckling/Rådgivning
 • Ekonomisk effektivitet
 • CFO services/Ekonomichefsstöd
 • Budget
 • Finansiell planering
 • Investeringsbedömning
 • Styrinstrument
 • Organisationsutveckling
 • Kassaflödesanalyser
 • Nyckeltals- marknadsanalyser
 • Generationsskiften