Om oss2018-12-13T14:14:27+01:00

Det är vi som är Palms Redovisningsbyrå AB

Palms Redovisningsbyrå AB startades 2012 och har idag två medarbetare.

Vi hjälper främst de små och medelstora ägarledda företagen och personerna bakom dessa med allehanda göromål.

Vi erbjuder tjänster inom bl a redovisning, bokslut, koncernredovisning, årsredovisningar, bolags deklarationer, privata deklarationer, löneadministration, ekonomisk rådgivning, skattekonsultationer och företagsöverlåtelser.

Vi tycker att vi har ett roligt och stimulerande jobb och vill att just det ska komma våra kunder till godo.
En kund som anlitar oss ska inte bara få en effektiv och kvalitativ tjänst utförd utan också en trevlig kontakt och en god relation vilket är till både nytta och nöje för båda parter!
Vi vågar säga att vi är experter inom vårt område och vi vill på denna sida presentera våra tjänster.

Om du är intresserad av en offert ifrån oss v.v. kontakta oss för att boka in ett möte.

Hur kan vi hjälpa dig?
Fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Detta kan vår redovisningsbyrå hjälpa dig med

Redovisning, Bolagsadministration & Ekonomistöd

 • Löpande redovisning
 • Bokslut
 • Stöd till ekonomifunktion
 • Upplägg av interna rutiner
 • Verksamhetsplanering samt uppföljning
 • Rådgivning i redovisningsfrågor
 • Analyser
 • Bolagsbildningar/ avvecklingar
 • Bolagsregistreringsärenden
 • Bolagsfrågor

Rådgivning

 • Affärsutveckling/Rådgivning
 • Ekonomisk effektivitet
 • CFO services/Ekonomichefsstöd
 • Budget
 • Finansiell planering
 • Investeringsbedömning
 • Styrinstrument
 • Organisationsutveckling
 • Kassaflödesanalyser
 • Nyckeltals- marknadsanalyser
 • Generationsskiften

Corporate Finance

 • Finansieringsanalyser
 • Due diligence
 • Företagsrekonstruktioner
 • Företagstransaktioner
 • Värderingar
 • Företagsförvärv
 • Företagsavyttingar
 • Företagssammanslagningar

Skatterådgivning

 • Företagsbeskattning
 • Beskattning av fåmansföretag
 • Deklarationer
 • Fastighetsbeskattning
 • Moms
 • Punktskatt
 • Skatteplaneringar

Finansiell rapportering

 • Årsredovisningar
 • Ekonomiska rapporter
 • Delårsrapporter
 • Koncernredovisningar