Revisor/ Revisionsbyrå2018-12-13T14:14:26+01:00

Revisor/ Revisionsbyrå

revisor & revisionsbyrå i Halmstad

Endast aktiebolag och vissa andra företag där mer än ett av nedanstående gränsvärden har  överskridits två räkenskapsår i följd måste ha en kvalificerad revisor. Observera att samma delvärden ska vara uppfyllda två år i rad.

  • Antal anställda är i genomsnitt fler än 3 personer
  • Balansomslutningen (dvs den totala tillgångsmassan) överstiger 1,5 miljoner kronor och
  • Nettoomsättningen överstiger 3 miljoner

    Om du nu har kommit över dessa gränsvärden och behöver en kvalificerad revisionsbyrå, så har vi ett etablerat samarbete med en revisor / revisionsbyrå där nyckelordet är Samarbete.

Hur kan vi hjälpa dig?
Fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Ditt namn*

Din epost*

Telefon*

Berätta gärna lite om hur vi kan hjälpa dig